Wanneer u vele openstaande schulden heeft dan is het van belang dat u kijkt naar een oplossing om deze schulden zo snel mogelijk op te lossen een schuldhulpverlening is een optie. In Nederland zijn er ongeveer een miljoen huishoudens die problematische schuld hebben. Problematische schuld houdt in dat u uw schulden niet binnen een termijn van drie jaar kan inlossen. Hierbij wordt wel de hypotheek uitgesloten. De gemiddelde huishouden met problematische schuld heeft 17 schuldeisers met gemiddelde schuld van 48.000 euro. Dit is een groot probleem, of zal een groot probleem worden wanneer er geen actie ondernomen wordt. Voor velen is hierdoor een schuldhulpverlening een optie.

De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door de gemeente. U meldt zich hierbij aan en vervolgens krijgt u formulieren thuis gestuurd waarin u vele gegevens moet aanleveren. Het staat in Nederland vrij bekent dat dit omslachtig is. Veel niet relevante informatie is nodig, en vele huishoudens hebben hier moeite mee. Vanwege deze reden is het mogelijk om bewindvoering aan te vragen voor problematische schuld. De bewindvoerder zal dan deze taken op zich nemen zodat u hiervan ontlast wordt. Het traject kan op drie manieren worden ingezet. Afbetalingsregeling, Minnelijk traject en WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) traject. De doelstelling van alle drie de trajecten is dat u binnen drie jaar of eerder weer schuldvrij bent.

Te lang wachten met schuldhulpverlening

Een SHV traject opstarten kost vaak wat voorwerk, wat ook wat tijd kan kosten. Hierdoor is het van belang om dit zo snel mogelijk op te starten. Velen schakelen een bewindvoerder in om dit voor hen te regelen. Bewindvoerders weten hoe de gemeente werkt, en kan uw aanvraag hierdoor versnellen. Tevens zullen de schulden gestabiliseerd worden, zodat het zo min mogelijk blijft oplopen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Dan is vaak bewindvoering aanvragen een goede oplossing.