U heeft goed nagedacht over het bewind en zit eraan te denken om een aanvraag in te dienen. Hiervoor zijn een aantal zaken toch echt van belang. Er zijn praktisch twee redenen waarom iemand onder bewind gesteld kan worden. Deze twee redenen zijn problematische schuld en mentale/fysieke toestand. Voor beide is er een vorm van verificatie nodig. Bij problematische schuld moet, wanneer aanwezig en mogelijk, een schuldenlijst ingevuld worden. Bij de mentale/fysieke toestand is het noodzakelijk dat een medische verklaring meegestuurd wordt. Hierdoor is het vaak slim om alvast op het gesprek voor te bereiden zodat alle informatie beschikbaar is.

De Aanvraag tot Bewind

De aanvraag verloopt als volgt. Er zal een persoonlijk gesprek ingepland worden om een goede indruk te krijgen van de situatie. Vervolgens zal er gekeken worden wat de verwachtingen zijn en wat de bewindvoerder voor u kan betekenen zodat u geen onjuiste verwachtingen hebt. Hieronder hebben wij een formulier opgesteld met de gegevens die van belang zijn voor het bewind. Onderaan hebben wij ruimte vrij gelaten om te nuanceren.

Rechtbank en Vervolgens

Elk verzoek gaat via de rechtbank. De rechtbank beslist of zij het redelijk vinden dat u onder bewind wilt gaan staan. Dit wordt ingediend bij het bewindsbureau van de rechtbank Overijssel te Almelo. Hier kan toch al snel een aantal weken over heen gaan, en vervolgens zal u een brief op de mat krijgen met daarin de beschikking. Wij zullen deze ook krijgen. Vervolgens zullen wij de bankrekeningen voor u aanvragen. Deze bankrekeningen zullen vanaf dat moment in gebruik genomen worden en de bankrekeningen die u op het moment heeft openstaan worden afgesloten. Eenmaal de betaalpas binnen zullen wij het leefgeld hier naartoe over maken en het bewind verder in gang zetten. U krijgt direct inloggegevens tot ons software systeem waarin u alle noodzakelijke gegevens dag en nacht kan inzien, zoals het schuldenoverzicht, transacties en budgetplan.