Bewindvoering komt vaak toch in de gedachte dat het een ingrijpende maatregel is, vaak wordt vergeten dat vele mensen in Nederland onder bewind staan. In alleen Overijssel zelf zit het aantal bewindvoeringen rond de 30.000. Dit aantal moet natuurlijk wel genuanceerd worden, aangezien ook vele van deze familie bewinden zijn. Dit komt voor bij mensen die bijvoorbeeld dement zijn. Het kan ook voorkomen dat de familie niet in staat is om de huidige problemen op te lossen, dit kan bijvoorbeeld door schulden problematiek of dat de familie zich niet wil mengen in de financiën van de persoon. Hiervoor zijn professionele bewindvoerders.

Professionele Bewindvoerders

Professionele bewindvoerders behartigen uw belangen, zij zorgen ervoor dat alle bankzaken goed op orde zijn. Wij leggen verantwoording af aan de rechtbank zodat u gegarandeerd bent dat u een capabel persoon heeft die uw belangen behartigd. Professionele bewindvoerders moeten aan een aantal eisen voldoen, deze hebben wij hieronder genoteerd

  • niet zelf onder curatele of mentorschap staan (plus niet onder beschermingsbewind voor beschermingsbewindvoerders);
  • niet tegelijkertijd WSNP-bewindvoerder van de betrokkene zijn (voor curator en beschermingsbewindvoerder);
  • geen direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn;
  • niet behoren tot de leiding of tot het personeel van de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd. Of die aan de betrokkene begeleiding biedt;
  • niet organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling. – Rijksoverheid.nl

Wij van Bewindvoering Enschede voldoen aan alle eisen gesteld in de wet. In 2014 is er een wetswijziging doorgevoerd, hierdoor moet een bewindvoering een professionele uitstraling krijgen. Wij voldoen aan de kwaliteitseisen.

Bewindvoering in Enschede

In Enschede telt verscheidene bewindvoeringen, maar de vraag is of deze wel bij u passen. U moet een goed gevoel hebben bij uw bewindvoerder. Wat wij hebben gemerkt dat vele mensen van belang vinden is een snelle reactietijd. Op dit vlak scoren wij erg hoog. Buiten dit om is het erg fijn voor u om digitaal uw gegevens in te kunnen zien. Bij ons is dat mogelijk.